Dërgesa me DronDërgesa me dron për herë të parë në Shqipëri.

https://skaitech.al/wp-content/uploads/2023/01/XYMNKHRKQVAQJPLPGVI5ZQR2GU.gif

Dorëzimi i pajisjeve mjekësore, gjaku dhe vaksina, urgjenca

Dërgesa e furnizimeve mjekësore me dron, duke përfshirë pajisjet e urgjencës dhe vaksinat, mund të përmirësojë potencialisht shpejtësinë dhe efikasitetin e ofrimit të kujdesit shëndetësor, veçanërisht në zonat e largëta ose të pashërbyera në Shqipëri. Gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e transmetimit të sëmundjeve infektive dhe të minimizojë nevojën për kontakt njerëzor gjatë procesit të dërgesës.

https://skaitech.al/wp-content/uploads/2023/01/6026b49f2edd0f001a8d58bf.webp

Dorëzimi i ushqimit dhe sendeve ushqimore

Dërgimi i ushqimeve dhe sendeve ushqimore me dron mund të përmirësojë potencialisht shpejtësinë dhe komoditetin e blerjeve ushqimore, veçanërisht për individët që kanë probleme me lëvizjen ose që jetojnë në zona rurale ose të largëta. Mund të zvogëlojë gjithashtu ndikimin në mjedis të transportit, pasi dronët lëshojnë më pak emetime në krahasim me metodat tradicionale të shpërndarjes.

https://skaitech.al/wp-content/uploads/2023/01/ezgif_3_bbd315732b.gif

Dorëzimi i ngarkesave dhe mallrave

Dërgesa e mallrave dhe ngarkesave me dron ka potencialin të përmirësojë ndjeshëm efikasitetin dhe shpejtësinë e postës, veçanërisht në zona të vështira për t'u arritur ose sfiduese logjistike. Kjo metodë shpërndarjeje mund të ndihmojë gjithashtu në reduktimin e ndikimit mjedisor të transportit, pasi dronët lëshojnë më pak emetime në krahasim me metodat tradicionale të shpërndarjes.


Përfitimet


Shpejtësia

10X më e shpejtë dhe 1000+ më pak orë pune.

Saktësia

Në rangun e milimetrave.

Kostot

Deri në 85% më pak kosto.

Fleksibiliteti

Vendosen lehtë në terren.

Siguria

Mbikqyr nga distanca.


Si funksionon

Zgjidh një Dron

Zgjidhni dronët që janë në gjendje të përmbushin kërkesat operacionale të shërbimit, si dhe llojin e produktit, duke përfshirë kapacitetin e ngarkesës, rrezen, kohëzgjatjen e fluturimit dhe veçoritë e sigurisë. Këtu është një listë e disa prej zgjidhjeve tona të dronëve:

 • DJI Matrice 300 RTK. Shumë i mirë për inspektime dhe payload të ndryshëm.
 • Fixar 007. VTOL me krahë të fiksuar për dërgesa .
 • Draganfly Commander 3XL. I përshtatshëm për qëllimin
 • Draganfly Heavy-lifter. Certifikuar për mbi 30 kg ngarkesë.

Planifikim misioni

Planifikimi i fluturimit për dërgesat me dron përfshin krijimin e një plani të detajuar për funksionimin e sigurtë dhe efikas të një droni për të dërguar mallra ose pako. Plani i fluturimit duhet të marrë parasysh faktorë të tillë si pesha dhe madhësia e ngarkesës, distanca dhe rruga e fluturimit, kushtet e motit dhe erës, si dhe çdo rregullore apo kufizim përkatës. Plani i fluturimit duhet të rishikohet dhe miratohet nga autoritetet përkatëse përpara se të kryhet fluturimi, gjithashtu monitorimi dhe komunikimi i vazhdueshëm mund të jetë i nevojshëm gjatë fluturimit.

Miratimi i fluturimit

Ndiqni të gjitha ligjet dhe rregulloret lokale, shtetërore dhe federale në lidhje dronët dhe operimet me to, duke përfshirë marrjen e çdo çertifikimi, liçensë dhe miratimi të nevojshëm. Kjo është veçanërisht e nevojshme gjatë fluturimit BVLOS dhe mbi hapësirën ajrore të lejuar me UAV.

Operimi i fluturimit

Ne zhvillojmë proçedura standarde operative (SOP) për operacionet me dron, duke përfshirë procedurat për planifikimin e fluturimit, dërgesën e pakove dhe procedurat e emergjencës. Më pas ne kemi ngritur infrastrukturën dhe logjistikën: krijojmë një bazë operacionesh, duke përfshirë një stacion droni dhe karikimi, gjithashtu zhvillojmë një plan logjistik për trajtimin dhe dorëzimin e pakove, nëse është e nevojshme.

Dërgesa e produktit

Dërgesat me dron mundëson logjistikë dhe transport më efikas, më të shpejtë dhe miqësor ndaj mjedisit për mallrat. Disa produkte që mund të dërgohen me drone janë:

 • Medicine, Blood & Vaccines
 • Pajisjet e urgjencës
 • Ushqime
 • Pazare
 • Ngarkesa
 • Mallra
 • https://skaitech.al/wp-content/uploads/2020/10/logo-black-copy.png

  ABONOHU TANI

   info@skaitech.al
   https://skaitech.al/wp-content/uploads/2020/10/logo-black-copy.png

   ABONOHU TANI

    info@skaitech.al