Dronë & Zgjidhje

Shërbimet tona ofrojnë zgjidhje në industri të ndryshme, të përshtatura për nevojat tuaja.

Rilevimi me Dron

RILEVIMI

Një hartë ose rilevim me dron i referohet përdorimit të një mjeti ajror pa pilot (UAV), për të marrë të dhëna ajrore me sensorë, si RGB, kamera termike, multispektrale dhe LIDAR. Pas vrojtimit me dron, softueri i fotogrametrisë përdoret për të përpunuar dhe analizuar të dhënat.

SKANIMI

Skanimi me dron ofron një potencial të madh për profesionistët e GIS, inxhinierët, arkitektët, menaxherët e projektit dhe palët e interesuara. Me një dron, ne mund të kryejmë rilevime topografike shumë të sakta të së njëjtës cilësi si metodat tradicionale, por shumë më shpejt, duke ulur kostot, ngarkesën e specialistëve të fushës dhe duke garantuar sigurinë e tyre.

CLOUD COMPUTING

SKAITECH Cloud është platforma juaj për dronët, AI dhe IoT. Harta me dron, inspektimi dhe bujqësia.
Gjithçka që ju nevojitet në Cloud, për akses dhe analizë të lehtë.

Inspektimi me Dron

INSPEKTIMI VIZUAL

Inspektimet vizuale janë kritike për të siguruar mirëmbajtjen e duhur të aseteve kritike në industri të tilla si infrastruktura, energjia dhe telekomunikacioni. Ne përdorim dronë për të mbledhur të dhëna për gjendjen e një aseti, duke shmangur rreziqet për inspektorët dhe duke treguar progresin e projektit në kohë.

INSPEKTIMI TERMIK

Imazhet termike me dron janë të rëndësishme, sidomos për inspektimet e infrastrukturës. Operatorët mund dallojnë instalimet e munguara ose të dëmtuara, ujin nën çati, problemet e jashtme elektrike, dritaret e prishura dhe shumë probleme të tjera. Një kamera termike mund të zbulojë dhe nxjerrë në pah problemet që mund të mungojnë gjatë një inspektimi vizual.

BUJQËSIA ME DRON

ANALIZË MULTISPEKTRALE

Ka përfitime të mëdha si për fermerin ashtu edhe për mjedisin më të gjerë duke minimizuar përdorimin e spërkatjeve, plehrave, humbjen e ujit dhe në të njëjtën kohë duke rritur rendimentin nga të mbjellat. Sensorët e kamerës multispektrale te dronët bujqësorë i lejojnë fermerit të menaxhojë të korrat, tokën, plehërimin dhe ujitjen në mënyrë më efektive. Imazhet multispektrale integrohen me softuerin e specializuar bujqësor i cili nxjerr informacionin në të dhëna kuptimplote.

SPËRKATJE ME DRON

Dronët janë duke u përdorur për spërkatjen e pesticideve dhe plehrave, për kontrollin e sëmundjeve, barërave të këqija. Dronët bujqësorë janë shumë të përshtatshëm për të punuar në sipërfaqe të mëdha toke dhe terrene të thyera me efikasitet të lartë. Këto UAV janë shumë më të mëdha në madhësi dhe kanë një hapësirë spërkatjeje më të madhe dhe më të gjerë. Ato mund të rrisin dhe përmirësojnë efikasitetin e spërkatjes së sipërfaqeve të tokës në një kohë shumë më të shkurtër në krahasim me një mënyrë tradicionale.

MARKETING

Capture commercial-level quality photos, videos and 360 Panorama

360 Panorama

ANALIZË GJEOMAGNETIKE

SKAITECH ka bashkëpunim me një kompani gjermane të dronëve, e cila ofron analiza gjeomagnetike me dron. Skanimi i nëntokës kryhet për materiale metalikë dhe struktura arkeologjike. Përveç zbulimit të mjeteve shpërthyese dhe vendndodhjes së tubacionit, ai është një pjesë e rëndësishme e projekteve të ndërtimit për të garantuar sigurinë e planifikimit.

https://skaitech.al/wp-content/uploads/2021/10/intro-site-exploration.jpg
https://skaitech.al/wp-content/uploads/2021/10/drone-nerds-enterprise-Parrot-ANAFI-Work-Public-Safety-fire-bg-e1634312311834.jpg

KËRKIM - SHPËTIM

Dronët shpëtojnë jetë, duke qenë një zgjidhje e shkëlqyer për misionet e sigurisë publike/kërkimit dhe shpëtimit. Ato ofrojnë të dhëna të detajuara shpejt dhe me efikasitet, duke ndikuar kështu në procesin e vendimmarrjes që kalon çdo njësi për të kryer kërkimin. Me imazhet, hartat dhe gjurmimin me dron, të gjitha palët e përfshira dinë për rreziqet dhe pengesat paraprakisht. E gjithë kjo mund të ndikojë në kohën e misionit kur minutat kanë rëndësi.

SIGURI

Detektimi i objekteve me anë të AI dhe siguria e perimetrit

ZGJIDHJE TË PERSONALIZUARA

Zgjidhje me dron që plotësojnë nevojat tuaja për ndërmarrje

SISTEME PA PILOT/ROBOTIKË

ROV, UGV, UUV dhe zgjidhje robotike

RIPARIME/MIRËMBAJTJE

Servisi, mirëmbajtje dhe suport hardueri & softueri për UAV