IoT & Cloud

Zgjidhjet dhe infrastruktura IoT për monitorimin dhe analitikën parashikuese, në një platformë cloud.

SENSORË TË MATURITETIT TË BETONIT

SKAITECH ofron zgjidhje inovative për monitorimin në distancë të parametrave të maturitetit të betonit, duke ndihmuar kompanitë e ndërtimit të planifikojnë më mirë proceset e derdhjes së betonit, duke kursyer kohë dhe reduktuar kostot e transportit dhe magazinimit.

https://skaitech.al/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-08-26-at-11.02.35-19-e1634075778841.jpeg
https://skaitech.al/wp-content/uploads/2021/10/wireless-iot-vibration-sensor-500x500-1.jpeg

SENSORË INDUSTRIALË

SKAITECH ofron zgjidhje në industritë që kanë asete, pajisje si motorët elektrikë ose me naftë. Efikasiteti, prishja dhe kostoja e riparimit të këtij të fundit është një problem real. Për këtë arsye ne ofrojmë monitorim/parashikim në kohë reale të performancës së motorit me anë të sensorëve, parametrave matës si: vibrimi në tre akse, fluksi magnetik, ultratingulli, temperatura dhe orët e punës.

IOT PËR LOGJISTIKË

SKAITECH ofron zgjidhje inovative për telematikën dhe telekomunikacionin, duke përdorur pajisje për të monitoruar një automjet. Nga motoçikletat tek kamionët e rëndë, nga një makinë e deri te flotat e mëdha - ekziston një zgjidhje për çdo klient. Telematika është çelësi për menaxhimin efektiv të burimeve, optimizimin e kostove dhe sigurisë në një sërë industrish si logjistika, menaxhimi i flotës, shërbimet e shpërndarjes dhe sigurimet.

https://skaitech.al/wp-content/uploads/2021/10/fm3001-1.cf960e02450fc0f70ac009050e62f0683fd5412a62992c4085308fbf2c8f7878.png

FERMAT INTELIGJENTE

IoT për bujqësinë për monitorimin e shëndetit të të korrave

RRJETI INTELIGJENT

Zgjidhje të rrjetit inteligjent për monitorimin dhe kontrollin e sistemeve të energjisë dhe kanalizimeve

INFRASTRUKTURE IOT

Infrastrukturë IoT e përshtatur për ndërmarrjen ose institucionin tuaj

QYTET INTELIGJENT

Smart home, ndërtesë, parking ose qytet